...

Înregistrarea Divorțului Suedez în România

Procesul de înregistrare a unui divorț suedez în România este similar cu cel din Finlanda, dar există câteva diferențe specifice.

 1. Obținerea Certificatului de Divorț: În Suedia, certificatul de divorț este emis de către Statistiska centralbyrån (Biroul Central de Statistică). Acest document confirmă că divorțul a avut loc și oferă detaliile necesare.
 2. Înregistrarea Divorțului: La fel ca în Finlanda, Suedia este membră a Uniunii Europene, așa că procesul de înregistrare este identic. Conform Regulamentului (CE) 2201/2003, certificatul de divorț nu trebuie legalizat și poate fi înregistrat direct la Oficiul Stării Civile relevant.
 3. Documentele Necesare: La fel ca în cazul unui divorț din Finlanda, vei avea nevoie de următoarele documente:
  • certificatul de divorț;
  • certificatul de naștere și de căsătorie al solicitantului;
  • certificatul emis pe baza Regulamentului (CE) 2201/2003;
  • declarați3. Documentele Necesare: La fel ca în cazul unui divorț din Finlanda, vei avea nevoie de următoarele documente:
  • certificatul de divorț;
  • certificatul de naștere și de căsătorie al solicitantului;
  • certificatul emis pe baza Regulamentului (CE) 2201/2003;
  • declarațiile soților legate de numele după divorț;
  • o procură, dacă este cazul【10†source】.

Este important de menționat că dacă divorțul a fost pronunțat într-o țară care nu este membră a Uniunii Europene, procesul de înregistrare în România va fi diferit. În acest caz, vei avea nevoie de un certificat care confirmă faptul că decizia de divorț a fost finală (certificat de neapelare). Mai mult, decizia de divorț trebuie recunoscută în România prin procedura „exequator” înainte de a fi înregistrată

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.