...

Tipuri de divort. Modalitati de formulare Desfacerea casatoriei prin divort poate imbraca mai multe forme: A: divort prin acordul partilor; B: divort pentru motive temeinice; B.1. divort din culpa comuna; B.2.divort din culpa exclusiva a unuia dintre soti; C: la cererea uneia din parti dupa o separare in fapt care a durat cel putin 2 ani; D: la cerearea sotului a carui stare de sanatate face imposibila continuarea casatoriei. Divort prin acord Conform art. 373 Noul Cod civil desfacerea casatoriei se poate pronunta la cererea ambelor parti sau ca urmare a cererii introdusa de unul din soti si acceptata de catre celalalt sot. In acesta situatie instanta nu va stabili nici un fel de culpa a vreunuia dintre soti la desfacerea casatoriei. NU este necesara dovedirea unor motive de divort si nu trebuie audiati martori! Acesta modalitate de divort este cea mai simpla, divortul pronuntandu-se chiar de la primul termen de judecata. Important: Cererea de divort trebuie semnata de ambii soti sau introdusa de un sot si acceptata de catre celalalt sot in fata judecatorului la primul termen de judecata (sau ulterior). Hotararea de divort care se pronunta pe baza acordului sotilor este definitiva (sentinta pronuntata nu mai poate fi atacata). Divort din motive temeinice Conform art. 373 Noul Cod civil divortul poate fi pronuntat si in cazul in care din motive temeinice, raporturile dintre soti sunt grav si iremediabil vatamate. In acest caz instanta trebuie sa constate indeplinirea a trei conditii: –        existenta  unor motive temeinice –        sa existe o vatamare grava a raporturilor dintre soti –        imposibilitatea continuarii casatoriei Prin urmare, in aceasta  situatie instanta trebuie sa constate existenta atat a culpei sotilor, cat si faptul ca raporturile dintre acestia sunt grav si iremediabil vatamate iar continuarea casatoriei nu mai este posibila. Cat priveste motivele temeinice pentru care poate fi pronuntat divortul, in lege acestea nu sunt precizate expres, insa, in literatura de specialitate si in practica, au fost considerate motive temeinice de divort urmatoarele imprejurari: violenta  verbala  sau  fizica  exercitata  asupra  unui  dintre  soti; lipsa  unor  relatii  specifice  familiei; neintelegeri grave asupravietii de familie, separarea sotilor etc. Divort din culpa comuna In cazul in care, in temeiul art. 373 lit. b) Noul Cod civil se solicita desfacerea casatoriei din cauza unor motive temeinice care au vatamat grav raporturile de familie, insa din probatoriul administrat instanta constata vina ambilor soti, atunci va pronunta divortul din culpa comuna ambilor soti. Probele care vor putea fi solicitate de sotii: inscrisuri,martori si interogatorii. Divortul din culpa exclusiva a unuia dintre soti In cazul in care temeiul de drept al cererii dvs este tot art. art. 373 lit. b) Noul Cod civil, respectiv aveti motive intemeiate si probe solide se poate solicita instantei de judecata pronuntarea divortului  din culpa exclusiva a sotului parat. Motive intemeiate  pentru a se pronunta divortul din culpa exclusiva a unui sot pot fi (exemplificativ): relatiile extraconjugale, violenta conjugala fizica sau verbala, alcoolismul etc., insa toate acestea trebuie sa poata fi dovedite cu probe: martori, certificate medico-legale, alte inscrisuri. Fireste, toate probele administrate trebuie sa arate ca este imposibila continuarea casatoriei si ca nu exista posibilitate de impacare intre soti. Atentie: daca din probele administrate rezulta culpa exclusiva a sotului reclamant la divort, in practica judiciara a fost apreciata aceasta situatie ca nefiind suficienta pentru desfacerea casatoriei, instanta pronuntand respingerea actiunii! Divortul in caz de separare In acest caz, situatia este destul de clara: daca intre soti a intervenit o separare cu o durata de cel putin 2 ani, oricare dintre ei poate formula cerere de divort. Ceea ce este de dovedit: durata separarii de cel putin 2 ani, iar in acest interval sa nu existe perioade de reluare a convietuirii sotilor. Probe: inscrisuri si martori. Divortul din motive de sanatate La art. 373 lit. d) Noul Cod civil  este prevazuta si posibilitatea ca  unul din soti, respectiv cel care are o problema de sanatate grava sa poata solicita desfacerea casatoriei. Important de retinut: cererea o poate introduce doar sotul bolnav, iar problema de sanatate trebuie sa fie de natura a face imposibila continuarea casatoriei. Potrivit art. 932 din Noul Cod de Procedura Civila, regasim  urmatoarea reglementare la procedura divortului din motive de sanatate:

  • cand divortul este cerut pentru ca starea sanatatii unuia dintre soti afecteaza relatiile dintre ei, facand imposibila continuarea casatoriei, instanta va administra probe cu privire la existenta bolii si starea sanatatii sotului bolnav si va pronunta divortul, fara a face mentiune despre culpa pentru desfacerea casatoriei.

In lumina acestui articol, Noul Cod Civil prevede  obligativitatea sotilor de a comunica starea sanatatii prin avize medicale, eliberate de organe de specialitate, casatoria fiind oprita in cazul celor care sufera de anumite boli, alienatul mintal si debilul mintal, art.276 Noul Cod Civil. Prin cele doua notiuni, alienatie mintala sau debilitate mintala se intelege o boala psihica ori un handicap psihic ce influenteaza competenta psihica a unei persoane,  de actiona critic si predictiv privind repercusiunile social-juridice care pot genera din exercitarea drepturilor si obligatiilor civile. Persoana afectata de alienatie mintala nu va putea fi supus sub incidenta penala, pentru faptele periculoase comise, situatia sa de sanatate fiind o cauza care inlatura caracterul penal al faptei. Ca material probatoriu pentru a formula divortul  sunt adeverintele medicale sau se pot solicita expertize medico-legale care sa confirme starea de sanatate. Youtube http://www.avocatdivort.ro Contact Form (+4) 0745.095.893

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.