...

Taxa timbru partaj. Costuri partaj 

Conform O.U.G nr. 80/2013 taxa de timbru pentru cererea de partaj este cea prevazuta la art. 5:

Art. 5
(1) Cererile in materia partajului judiciar se taxeaza astfel:
a) stabilirea bunurilor supuse impartelii — 3% din valoarea acestora;
b) stabilirea calitatii de coproprietar si stabilirea cotei-parti ce se cuvine fiecarui coproprietar — 50 lei pentru fiecare coproprietar;
c) creante pe care coproprietarii le au unii fata de altii, nascute din starea de proprietate comuna — 3% din valoarea creantelor a caror recunoastere se solicita;
d) cererea de raport — 3% din valoarea bunurilor a caror raportare se solicita;
e) cererea de reductiune a liberalitatilor excesive — 3% din valoarea partii de rezerva supusa reintregirii prin reductiunea liberalitatilor;
f) cererea de partaj propriu-zis, indiferent de modalitatea de realizare a acestuia — 3% din valoarea masei partajabile.
(2) Daca cererile in materia partajului judiciar prevazute de alin. (1) se formuleaza in cadrul aceleiasi actiuni, aceasta se taxeaza cu o singura taxa de 5% din valoarea masei partajabile.

In cazul partajului bunurilor comune ale sotilor, de regula, taxa de timbru este de 3% din valoarea masei partajabile.

In cererile avand ca obiect un drept real asupra unui imobil, taxa de timbru se calculeaza in functie de valoarea impozabila a bunului imobil. Daca valoarea impozabila este contestata sau apreciata de instanta ca vadit derizorie, taxarea cererilor se va face prin raportare la grilele notariale cuprinzand valorile orientative ale proprietatilor imobiliare.

In anumite conditii, persoanele care solicita partajul bunurilor, pot beneficia de scutiri, reduceri, esalonari sau amanari ale platei taxei judiciare de timbru.

Este important de retinut faptul ca taxele judiciare de timbru se platesc anticipat, in functie de valoarea estimata de catre partea care introduce cererea de partaj (reclamant).

In cazul in care partile au apelat la mediere si in urma procesului de mediere au ajuns la o intelegere, semnand un acord de mediere, pot supune acest acord de mediere incuviintarii instantei de judecata ori autentificarii notariale.

Instanta de judecata va verifica daca acordul de mediere indeplineste conditiile de legalitate si va pronunta o hotarare de expedient care va cuprinde exact intelegerea partilor.

In acest caz al existentei unui acord de mediere, partile vor plati o taxa de timbru, insa calculata conform art. 11 din O.U.G nr. 80/2013 respectiv: o taxa fixa de 20 Lei la care se adauga 50% din valoarea taxei calculate potrivit art. 5 (adica 3% din valoarea masei partajabile).

Costuri partaj: costurile unei actiuni de partaj includ pe langa taxa judiciara de timbru si onorariile expertilor care vor face expertiza bunurilor imobile si/sau mobile incluse in masa partajabila, in cazul in care partile vor contesta valoarea acestora sau a eventualelor imbunatatiri aduse acestor bunuri.

Youtube

http://www.avocatdivort.ro

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.