...

Recunoasterea hotararilor straine

 

Recunoasterea hotararilor judecatoresti straine in Romania se face confom regulilor Noului cod de procedura civila. Conform dispozitiilor legale, prin hotarari straine se intelege: hotararile judecatoresti pronuntate de instantele competente din alte state precum si  actele notariale sau actele de jurisdictie contencioasa sau necontencioasa ale oricaror autoritati competente dintr-un stat nemembru al Uniunii Europene.

Conform art. 1095 din Codul de procedura civila: In Romania sunt recunoscute de plin drept numai hotararile straine referitoare la statutul personal/civil al cetatenilor statului unde au fost pronuntate.

Hotararile referitoare la alte procese beneficieaza de puterea lucrului judecat in Romania daca:

 • hotararea a carei recunoastere si executare se solicita este definitiva, potrivit legii statului unde a fost pronuntata;
 • instanta care a pronuntat-o a avut competenta sa judece procesul, fara a fi intemeiata exclusiv pe prezenta paratului ori a unor bunuri ale sale fara legatura directa cu litigiul in statul de sediu al respectivei jurisdictii;
 •  exista reciprocitate in ce priveste efectele hotararilor straine intre Romania si statul instantei care a pronuntat hotararea.

Recunoasterea hotararii straine poate fi refuzata daca:

 • hotararea pronuntata este intr-o materie in care persoanele nu dispun liber de drepturile lor si a fost obtinuta cu scopul exclusive de a sustrage cauza incidentei legii aplicabile conform dreptului international roman;
 • hotararea incalca ordinea publica de drept international privat roman;
 • procesul a fost solutionat intre aceleasi parti printr-o hotarare, chiar nedefinitiva, a instantelor romane ori se afla in curs de judecare in fata acestora la data sesizarii instantei straine;
 • este inconciliabila cu o hotarare pronuntata anterior ei in strainatate si susceptibila de a fi recunoscuta in Romania;
 • instantele romane aveau competenta exclusiva pentru judecarea cauzei;
 • a fos incalcat dreptul la aparare;
 • hotararea poate face obiectul unei cai de atac in statul in care a fost pronuntata.

Instanta romana nu examineaza in fond hotararea straina si nici nu o modifica, ci doar dispune recunoasterea acesteia pe teritoriul Romaniei.

Cererea de recunoastere este rezolvata de tribunalul judetean in circumscriptia caruia isi are domiciliul sau sediul cel care a refuzat recunoasterea hotaririi straine.

In cazul hotararilor de decadere din drepturi parintesti sau de divort, recunoasterea se poate solicita la tribunalul de la domiciliul minorului sau de la cel al sotului cetatean roman (in cazul divortului).

Cererea de recunoastere a hotararii straine  trebuie sa fie insotita de:

 • copie hotarare straina si dovada faptului ca aceasta este definitiva;
 • copie dovada de inmanare a citatiei si a actului de sesizare, comunicate  partii care a fost lipsa in instanta straina sau orice alt act oficial care sa ateste ca citatia si actul de sesizare au fost cunoscute, in timp util, de catre partea impotriva careia s-a dat hotararea;
 • orice alte acte care pot proba ca hotararea straina indeplineste celelalte conditii prevazute de lege.

Actele vor fi insotite de traduceri autorizate si vor fi apostilate sau supralegalizate, iar in cazul neprezentarii unora dintre aceste documente, instanta poate fixa un termen pentru a fi prezentate ori poate accepta documente echivalente. Cererea de recunoastere a hotararii straine  intrerupe prescriptia dreptului de a obtine executarea silita.

Citarea partilor

Cererea de recunoastere a hotararii straine se solutioneaza pe cale principala prin hotarare sau pe cale incidenta prin incheiere interlocutorie, dupa citarea partilor. Daca din hotararea straina rezulta ca paratul a fost de acord cu admiterea actiunii, cererea poate fi solutionata fara citarea partilor.

Hotararile straine, care nu sunt aduse la indeplinire de bunavoie de catre cei obligati a le executa, pot fi puse in executare pe teritoriul Romaniei la cererea persoanei interesate, de catre tribunalul in circumscriptia caruia urmeaza sa se efectueze executarea. Exceptie fac hotararile straine prin care s-au luat masuri asiguratorii si cele date cu executarea provizorie care nu pot fi puse in executare pe teritoriul Romaniei.

Youtube

http://www.avocatdivort.ro

Contact Form

(+4) 0745.095.893

 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.