...

Procedura de înregistrare a divorțului din Grecia

În cazul în care ați divorțat în Grecia și doriți să înregistrați această schimbare de statut la Starea Civilă din România, există câteva pași pe care trebuie să îi urmați pentru a asigura o tranzacție fără probleme. Acest articol oferă un ghid pas cu pas pentru înregistrarea divorțului din Grecia.

În primul rând, este important să înțelegeți că divorțul înregistrat în Grecia este recunoscut în România. Conform Regulamentului UE nr. 1259/2010, o hotărâre de divorț pronunțată într-un stat membru al UE este recunoscută în toate celelalte state membre, fără a necesita nicio procedură specială. Cu toate acestea, pentru a actualiza starea civilă, este necesară înregistrarea divorțului.

Pasul 1: Obținerea unei copii certificate a hotărârii de divorț

Primul pas în acest proces este obținerea unei copii certificate a hotărârii de divorț din Grecia. Aceasta trebuie să fie tradusă în limba română de un traducător autorizat și apoi apostilată pentru a fi recunoscută în România.

Pasul 2: Înregistrarea divorțului la Starea Civilă

După ce ați obținut copia certificată, următorul pas este înregistrarea divorțului la Starea Civilă. Acest proces poate fi efectuat la orice serviciu public local de stare civilă. Veți avea nevoie de următoarele documente:

  • Copia certificată a hotărârii de divorț
  • Traducerea autorizată a hotărârii de divorț
  • Certificatul de căsătorie original (dacă este disponibil)
  • Un act de identitate valabil

După depunerea acestor documente, statutul dvs. civil va fi actualizat pentru a reflecta divorțul.

Titlu: Navigând prin marea de birocrație: Înregistrarea divorțului din Grecia la Starea Civilă

Deși procesul poate părea complicat la prima vedere, cu o înțelegere clară a pașilor necesari și cu documentele potrivite, înregistrarea divorțului din Grecia la Starea Civilă poate fi o sarcină simplă și directă.

Este important să rețineți că, deși acest articol oferă o orientare generală, legile și reglementările pot varia. Prin urmare, este întotdeauna o idee bună să consultați# Since I don’t have the latest information about Greek divorce law and the process of registering it in Romania, I will perform a search to get the most accurate and up-to-date information.

De asemenea, este esențial să vă asigurați că aveți toate documentele necesare pentru înregistrarea divorțului. Conform informațiilor disponibile, documentele necesare pentru înregistrarea unui decret de divorț străin (emis într-o țară membră a UE, cum ar fi Grecia) în România sunt următoarele:

  • Decretul de divorț
  • Certificatul de naștere și de căsătorie al solicitantului
  • Certificatul emis pe baza Regulamentului (CE) 2201/2003
  • Declarațiile soților legate de numele după divorț
  • Împuternicire

În cazul în care divorțul a fost pronunțat în fața unui tribunal național (într-o țară NON membră a UE), atunci este obligatoriu să prezentați dovada faptului că această decizie a fost decizia finală (certificat de neapelare).

Dacă decizia tribunalului de divorț a fost pronunțată într-o țară NON membră a UE, conform legii române, trebuie să recunoașteți mai întâi în România decizia de divorț a tribunalului străin prin procedura “exequatur”.

În orice caz, este recomandabil să luați contact prealabil cu reprezentarea diplomatică sau consulară teritorial competentă pentru clarificări suplimentare sau pentru a afla despre cerințele suplimentare prevăzute de orice acorduri bilaterale sau multilaterale între România și țara străină care a emis decretul/decizia de divorț. S-ar putea să aveți nevoie de îndrumare profesională pentru a înregistra în România decretul/decizia străină de divorț sau pentru a recunoaște în România decizia tribunalului străin (procedura “exequatur”)​1​.

În concluzie, înregistrarea unui divorț din Grecia la Starea Civilă din România poate fi un proces destul de simplu, atâta timp cât sunteți înarmat cu cunoștințele și documentele potrivite. Cu toate acestea, este întotdeauna recomandat să căutați sfatul unui avocat sau al unui expert în dreptul familiei pentru a vă asigura că procesul este finalizat corect și fără probleme.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.