...

PARTAJUL

  1. Ce este partajul?

Partajul este o operatiune juridica prin care inceteaza proprietatea comuna asupra bunurilor  aflate in coproprietate sau asupra bunurilor aflate in devalmasie, mai simplu spus,  impartirea bunurilor intre doua sau mai multe persoane.

Impartirea bunurilor poate sa intervina intre mostenitori, soti sau intre partenerii de afaceri.

 

  1. Formele proprietatii comune
  • proprietatea pe cote-parti (coproprietatea)-bunul apartine mai multor titulari si fiecare dintre acestia detine o cota parte determinata. Coproprietatea este specifica in relatiile de rudenie si in parteneriate de afaceri, fiecare coproprietar putand instraina partea care i se cuvine;
  • proprietatea in devalmasie (devalmasia)- bunul aparţine tuturor coproprietarilor, fără ca aceştia să aibă precizată vreo cotă-parte ideală din dreptul de proprietate asupra acelui bun. Bunurile detinute in devalmasie pot fi instrainate doar dupa incetarea starii de devalmasie prin partaj.

 

3.Cand poate fi cerut partajul ?

 

Încetarea coproprietăţii prin partaj poate fi cerută oricând, cu exceptia situatiei in care partajul a fost suspendat prin lege, act juridic sau hotarare judecatoreasca.

 

  1. Felurile partajului. Partaj voluntar si Partaj judiciar

Partajul se poate realiza prin doua modalitati

–         Pe cale conventionala, partajul voluntar (presupune ca partile sa se inteleaga intre ele ) la notar

–         Prin hotarare judecatoreasca, partajul judiciar, in situatia cand partile nu se inteleg

Daca un coproprietar este lipsit de capacitate de exercitiu ori are capacitate de exercitiu restransa, partajul va putea fi facut prin buna invoiala numai cu autorizarea instantei de tutela, precum si, daca este cazul, a ocrotitorului legal.

In cazul proprietatii periodice si in celelalte cazuri de coproprietate fortata, partajul este posibil numai prin buna invoiala. Partajul prin buna invoiala poate fi desfiintat pentru aceleasi cauze ca si contractele iar partajul facut fara participarea tuturor coproprietarilor, este lovit de nulitate absoluta.

Partajul este inadmisibil in cazul coproprietatii fortate. Cu toate acestea, partajul poate fi cerut in cazul partilor comune din cladirile cu mai multe etaje sau apartamente atunci cand aceste parti inceteaza sa mai fie destinate folosintei comune. Partajul este inadmisibil in situatia uzucaparii bunului de catre unul dintre coproprietari.

In cazul partajului de bunuri comune ale sotilor se aplica regulile speciale referitoare la efectele regimurilor matrimoniale, ale conventiilor matrimoniale si la efectele divortului cu privire la raporturile patrimoniale dintre soti.

 5 . Cum poate fi realizat partajul ?

Partajul poate fi realizat astfel:

  • in natura, proportional cu cota-parte a fiecarui coproprietar;
  • prin atribuirea intregului bun, in schimbul unei sulte, in favoarea unuia ori a mai multor coproprietari,
  • prin vanzarea bunului si distribuirea pretului- vanzarea bunului se face in modul stabilit de coproprietari ori, in caz de neintelegere, la licitatie publica, in conditiile legii, iar distribuirea pretului catre coproprietari se va realiza proportional cu cota-parte a fiecaruia dintre ei.

 

  1. Drepturile creditorilor

Creditorii unui coproprietar pot urmari silit cota parte a acestuia din dreptul asupra bunului comun sau pot cere instantei imparteala bunului, caz in care urmarirea se va face asupra partii de bun sau, dupa caz, asupra sumei de bani cuvenite debitorului.

Creditorii personali ai unui coproprietar vor putea, de asemenea, sa intervina, pe cheltuiala lor, in partajul cerut de coproprietari ori de un alt creditor. Ei nu pot, insa, sa atace un partaj efectuat, afara numai daca acesta s-a facut in lipsa lor si fara sa se tina seama de opozitia pe care au facut-o,  precum si in cazurile cand partajul a fost simulat ori s-a facut astfel incat creditorii nu au putut sa intervina in proces.

  1. Efectele partajului

Dreptul de proprietate asupra bunurilor partajate se naste de la data stabilita prin actul de partaj, dar nu mai devreme de data incheierii actului, in cazul impartelii voluntare, sau, dupa caz, de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti.

In cazul imobilelor, efectele juridice ale partajului se produc numai daca actul de partaj incheiat in forma autentica sau hotararea judecatoreasca ramasa definitiva, dupa caz, au fost inscrise in cartea funciara. Actele incheiate, in conditiile legii, de un coproprietar cu privire la bunul comun raman valabile si sunt opozabile celui caruia i-a fost atribuit bunul in urma partajului.

De regula, intre coproprietari exista obligatia de garantie pentru evictiune si vicii ascunse, in limita cotelor-parti, coproprietarii nu datoreaza garantie daca prejudiciul este urmarea faptei savarsite de un alt coproprietar sau daca au fost scutiti prin actul de partaj.

 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.