...

Partajul si situatii posibile

Partajul poate fi intalnit in diferite contexte, fiind un litigiu cu elemente complexe, determinand evolutia unui proces indelungat, defavorizant pentru ambii soti.

In cadrul regimului matrimonial al comunitatii legale al bunurilor, se prezuma ca fiecare dintre soti detine parte egala, insa aceasta regula poate sa fie rasturnata, daca una dintre parti aduce dovezi veridice in fata instantei de judecata, cu privire la veniturile sale mai mari, obtinute in timpul casatoriei si implicit a contributiei majorate la dobandirea acestor bunuri.

Exista situatii la partaj  cand sotii s-au separat in fapt, cu mai mult timp inainte de a depune cererea de divort,  in aceste cazuri bunurile achizitionate de unul dintre ei, nu vor mai avea calitatea de bun comun (constatarea acestei situatii fiind facuta de catre instanta de judecata).

Per a contrario, este situatia cand una dintre parti, profitand de absenta celeilalte parti, instraineaza din patrimoniul comun, bunuri mobile, in acest caz, bunurile nu vor putea fi aduse la masa partajabila decat sub forma sumelor de bani incasate.

Sotul care pretinde o cota mai mare, trebuie sa dovedeasca acest lucru prin veniturile obtinute din salariu sau alte activitati de prestari servicii, mosteniri sau donatii sub forma de bani, ce au fost folosite in interesul casei, domiciliului conjugal.

O alta situatie  de partaj o intalnim atunci cand, partile, in timpul casatoriei au obtinut un credit bancar, in scopul achizitionarii unor bunuri, in interes comun, intrebarea este: cui ii va ramane creditul? Regula este simpla, partea care ramane cu bunul, va prelua si sarcina aferenta, in aceasta speta, creditul bancar. Creditul poate fi ipotecar, caz in care ambii soti sunt co-debitori, creditul de nevoi personale, cand doar unul este debitor, dar folosit in interesul comun.

Creditorii oricaruia dintre soti sau creditorii comuni, pot sa intervina in cadrul partajului judiciar. In cazul partajului judiciar creditorii pot face o cerere de interventie in interes personal, pe cheltuiala lor. Obiectul partajului poate sa fie un singur bun sau e un intreg patrimoniu al sotilor, iar dupa efectuarea partajului bunurile vor deveni bunuri proprii.

 

Youtube

http://www.avocatdivort.ro

 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.