...

Partajul – impartirea bunurilor comune ale sotilor

Conform art. 355 – art. 357 din Noul Cod Civil la desfacerea casatoriei se poate solicita lichidarea comunitatii de bunuri, respectiv fiecare dintre soti preia bunurile sale proprii, dupa care se procedeaza la partajul bunurilor comune si la regularizarea datoriilor.

In timpul casniciei sotii detin in devalmasie bunurile dobandite in comun, cotele fiind egale si nedeterminate.

 1. Regula generala a impartirii bunurilor comune ale sotilor

Regula generala este ca fiecare dintre soti detine jumatate din totalitatea bunurilor comune.

Conform codului civil,  pana la proba contrarie, se prezuma ca sotii au avut o contibutie egala  la dobandirea bunurilor comune, astfel ca la realizarea partajului bunurile vor fi impartite in cote de 50%-50%. Sotul care considera ca i se cuvine o cota mai mare de 50% va trebui sa probeze acest lucru.

Cota-parte ce se cuvine fiecaruia dintre soti se stabileste in raport de contributia fiecaruia atat la dobandirea bunurilor comune cat si la indeplinirea obligatiilor comune.

Contributia sotilor este o chestiune de fapt si se poate dovedi prin orice mijloc de proba.

La stabilirea aportului sotilor se va lua in considerare si munca depusa in gospodarie si pentru cresterea copiilor. De asemenea, la stabilirea contributiei la dobandirea bunurilor comune se va tine seama si de imprejurarea ca sotii au trait separati in fapt o anumita perioada.

 

 1. Bunuri care nu pot face obiectul partajului

Nu se supun paratajului bunurile proprii ale unuia dintre soti.

Conform legii (art. 340 noul cod civil), sunt considerate bunuri proprii ale fiecarui sot si prin urmare nu vor face obiectul partajului:

 • bunurile dobandite prin mostenire legala, legat sau donatie, cu exceptia cazului in care dispunatorul a prevazut, in mod expres, ca ele vor fi comune;
 • bunurile dobandite inainte de incheierea casatoriei;
 • bunurile destinate exercitarii profesiei;
 • bunurile dobandite cu titlu de premiu sau recompensa, manuscrisele stiintifice sau literare, schitele si proiectele artistice, proiectele de inventii si inovatii, precum si alte asemenea bunuri;
 • drepturile patrimoniale de proprietate intelectuala asupra creatiilor sale si asupra semnelor distinctive pe care le-a inregistrat;
 • indemnizatia de asigurare si despagubirile pentru orice prejudiciu material sau moral adus unuia din soti;
 • bunurile, sumele de bani sau orice valori care inlocuiesc un bun propriu, precum si bunul dobandit in schimbul acestora;
 • bunurile de uz personal si exclusiv;

 

 1. Cum se poate face partajul

Lichidarea comunitatii de bunuri se poate face prin

–         act autentic notarial – cand exista acordul sotilor.

–         sau prin hotarare judecatoreasca- in lipsa unui acord.

Actiunea de partaj poate fi introdusa odata cu cererea de divort sau ulterior pronuntarii divortului deoarece este o actiune imprescriptibila si nu are importanta cat timp a trecut de la divort pana la introducerea cererii de partaj (iesire din indiviziune).

 

 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.