...

Onorariu avocat

Onorariul este stabilit liber intre client si avocat si reprezinta plata datorata avocatului pentru serviciile sale, pentru timpul și efortul intelectual alocate cauzei clientului, indiferent ca este vorba de acordarea de consultanta juridical, de asistenta sau reprezentare juridica.

Orice ale cheltuieli aferente activitatii avocatiale – de ex. taxe de timbru, timbru judiciar, onorariu expert, cheltuieli de deplasare, cheltuieli de expeditie documente s.a.m.d. – vor fi suportate de client separat de plata onorariului avocatial.

 

In Statutul profesiei de avocat sunt prevazute urmatoarele:

Art. 129. (1) Onorariile pot fi stabilite astfel:

  1. a) onorarii orare;
  2. b) onorarii fixe (forfetare);
  3. c) onorarii de succes;
  4. d) onorarii formate din combinarea criteriilor prevazute la lit. a)-c).

(2) Onorariul orar este stabilit pe ora de lucru, respectiv o suma fixa de unitati monetare cuvenita avocatului pentru fiecare ora de servicii profesionale pe care le presteaza clientului.

(3) Onorariul fix (forfetar) consta intr-o suma fixa cuvenita avocatului pentru un serviciu profesional sau pentru categorii de astfel de servicii profesionale pe care il presteaza ori, dupa caz, le presteaza clientului.

(4) Onorariul orar si fix (forfetar) se datoreaza avocatului indiferent de rezultatul obtinut prin prestarea serviciilor profesionale.

(5) Avocatul poate sa primeasca de la un client onorarii periodice, inclusiv sub forma forfetara.

(6) Avocatul are dreptul ca in completarea onorariului fixat sa solicite si sa obtina si un onorariu de succes, cu titlu complementar, in functie de rezultat sau de serviciul furnizat. Onorariul de succes consta intr-o suma fixa sau variabila stabilita pentru atingerea de catre avocat a unui anumit rezultat. Onorariul de succes poate fi convenit impreuna cu onorariul orar sau fix.

(7) In cauzele penale, onorariul de succes nu poate fi practicat decat in legatura cu latura civila a cauzei.

Art. 131. Avocatul poate percepe onorarii numai de la clientul sau ori de la un mandatar al acestuia.

Youtube

http://www.avocatdivort.ro

 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.