...

Transformând complexitatea în simplitate: Cum să înregistrați un divorț din Franța la Starea Civilă din România

Înțelegerea procesului de înregistrare a unui divorț din Franța la Starea Civilă din România poate părea ca un labirint în prima instanță, însă nu este la fel de complicat pe cât pare. În acest articol, vom aborda pașii necesari pentru a face această tranzacție cât mai simplă și mai eficientă posibil.

În primul rând, este important să înțelegem că decretele de divorț străine trebuie înregistrate la Ofițerul de Statistică Vitală al Primăriei unde solicitantul a avut ultimul domiciliu în România sau unde s-a născut solicitantul. Acest lucru înseamnă că dacă ați divorțat în Franța și doriți să înregistrați acest divorț în România, va trebui să contactați Ofițerul de Statistică Vitală relevant.

Pentru a înregistra decretele de divorț emise într-o țară membră a UE, precum Franța, reglementarea aplicabilă este cea a Regulamentului (CE) 2201/2003 din 27 noiembrie 2003. Autoritatea competentă a statului membru în care a fost pronunțat divorțul emite un certificat folosind modelul standard prevăzut de acest regulament, care nu trebuie legalizat.

Documentele solicitate pentru înregistrarea decretelor de divorț străine în România includ: decretul de divorț, certificatul de naștere și de căsătorie al solicitantului, certificatul emis pe baza Regulamentului (CE) 2201/2003, declarațiile soților legate de numele după divorț și o procură.

În orice caz, este recomandabil să luați legătura în prealabil cu reprezentarea diplomatică sau consulară teritorial competentă pentru clarificări suplimentare sau pentru a afla despre alte cerințe prevăzute de orice acorduri bilaterale sau multilaterale între România și țara străină care a emis decretul de divorț.

Recunoașterea decretelor de divorț străine în România implică o procedură judiciară pentru a declara executabilitatea unei decizii date într-un tribunal străin. Certificatul ar trebui să fie emis de autoritatea competentă a statului membru în care a fost pronunțat divorțul și trebuie să fie un model standard care nu este supus revizuirii judiciare.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.