...

Motive divort

Motive-de-divort

Motivele de divorț sunt definite de lege astfel: „Instanța de familie va declara desfacerea căsătoriei, la cererea uneia dintre părți, dacă intervine una dintre următoarele situații:

1. Căsătoria se încheie fără știrea și acordul părților;

2. Partea a avut o relație de familie strânsă cu un terț care era căsătorit cu cealaltă parte, care nu era rudă cu aceasta din urmă;

3. Partea avea vârsta sub 18 ani la momentul căsătoriei; 4. Părțile nu au fost căsătorite în mod legal printr-o ceremonie religioasă sau civilă;

5. Părțile nu au fost căsătorite în mod legal, din cauza existenței unui contract de căsătorie de drept sau a unei căsătorii de orice fel (contract de concubinaj, unire de fapt, sau căsătorie informală);

6. Căsătoria nu a fost consumată de părţi;

7. Una dintre părți, ca urmare a unei obligații legale,

 

Desfacerea casatoriei  prin  divort  este  un  mijloc  juridic  prin  care  se  pune  capat  casatoriei  pe  cale  judecatoreasca  sau  administrativa.

Legislatia in vigoare (art.  373 si urm. noul cod civil) prevede desfacerea  casatoriei  avand  in  vedere  urmatoarele  posibilitati:

  • prin  acordul  sotilor, la  cererea  ambilor  soti, ori  la  cererea  unuia  dintre  soti  acceptata  de  catre  celalalt;
  • la  cererea  unuia  dintre  soti, atunci  cand  raporturile  dintre  soti  sunt  grav  vatamate  si  continuarea  casatoriei  nu  mai  este  posibila;
  • la  cererea  unuia  dintre  soti,  dupa  o  separare  in  fapt  care  a  durat  cel  putin  2  ani;
  • la  cererea  aceluia  dintre  soti  a  carei  stare  de  sanatate  face  imposibila  continuarea  casatoriei.

Intre  motivele  de  divort,  se  pot  mentiona,  doar  pentru exemplificare, de  la  caz  la  caz  acestea  putand sa  nu  constituie  motive  de divort  sau  sa  existe  si  multe  altele  in  plus:

  • violenta  verbala  sau  fizica  exercitata  asupra  unui  dintre  soti;
  • lipsa  unor  relatii  specifice  familiei;
  • separarea  celor  doi  soti;
  •  relatii extraconjugale;
  • incompatibilitate  fizica;
  • dezinteres  pentru  viata  conjugala;

 

Youtube

http://www.avocatdivort.ro

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.