...

Model cerere de divort

Model-cerere-de-divort

 

DOMNULE  PREȘEDINTE,

Subsemnatul ( a ),……………………..,  cu  domiciliul  in  …………………………………………………………..,

in  contradictoriu  cu ……………………..,  cu  domiciliul  in ………………………………………………………,

formulez prezenta:

ACTIUNE DE DIVORT
prin  care  va  solicitam  sa  ne  admiteti  cererea  si  sa  dispuneti  (va  trebui  sa  indicati capetele  de  cerere  raportate  la  situatia  dvs .  si  anume asupra  a  ce   doriti  ca  instanta sa  se  pronunte):
–  desfacerea  casatoriei  incheiata  cu  paratul  (parata)  la  data  de ….………. si  inregistrata  sub  nr ……..…… din ……..…. in  registrul  de stare  civila  de  pe  langa  Primaria …….………..…..din  vina paratului / paratei /ambilor  soti / avand   in  vedere  acordul  comun  al  partilor;
–  revenirea  la  numele  purtat  anterior  incheierii  casatoriei,  respectiv numele  de ………………/ pastrarea  numelui  dobandit  prin  casatorie;
–  stabilirea domiciliului minorului ………………., nascut  la  data  de………. la mama/ sau la tata (capat  de  cerere  optional);

– exercitarea autoritatii parintesti asupra minorului (lor)…………. in comun de catre ambii parinti/ in mod exclusiv de catre mama/sau tata pentru motivele ……………. (capat de cerere optional);
–  obligarea  paratului  (paratei)  la  plata  unei  pensii  lunare  pentru intretinerea  si  cresterea  minorului,  in  cuantum  de  ¼  din  veniturile  pe  care  le  realizeaza  (capat  de  cerere  optional);
–  sa  fie  obligat  paratul  sa-mi  acorde  intretinere  in  cuantum  de  1/4 din  venitul  net  al  acestuia  pentru  ca  ma  aflu  in  nevoie  din  pricina incapacitatii  de  munca  survenita  in  timpul casatoriei / inaintea casatoriei (capat  de  cerere  optional),
pentru urmatoarele

MOTIVE

In  fapt,  la  data  de ………, m-am  casatorit  cu  paratul / parata ……………, conform  certificatului  de  casatorie  nr……,  din  data  de…….,  eliberat   de   catre  ……….
Din  casatoria  noastra  a  rezultat  copilul  ………..,  nascut  la  data de…………….,  conform certificatului  de  nastere  nr …………..,  emis  la data  de…………. ( in  cazul  in  care  s-au  nascut  mai  multi  copii,  trebuie  mentionati  toti  copiii.  In cazul  in  care  nu aveti niciun copil,  atunci  va  trebui  sa  mentionati  si  acest  aspect)
Prin  prezenta  va  solicit  admiterea  actiunii   mele  intrucat ………………………….

(Trebuie  sa  aveti   in   vedere  ca  instanta  judecatoreasca  poate  desface  casatoria  prin  divort  atunci  cand,  datorita  unor  motive temeinice, raporturile  dintre  soti  sunt  grav  vatamate  si  continuarea casatoriei  nu  mai  este  posibila.)
(In  cazul  in  care  cererea  de  divort  are  mai  multe  capete  de  cerere, va  trebui  sa  motivate  fiecare  capat  de  cerere  in  parte)
Probe :  inscrisuri,  martori,  interogatoriu (sau  orice  alta proba necesara  cauzei  dvs . raportat  la  capetele  de  cerere  ale  acesteia.)

In drept, art.373 C.civ.
Anexez  la  prezenta  actiune,  pe  care  o  depun  in  dublu exemplar: certificatul de casatorie in original, copia  certificatului  de  nastere  al  copilului  minor ……….,  etc .
(alte  inscrisuri  pe  care  sa  le  folositi  in  vederea  dovediri  capetelor  de cerere.)

Depun  taxa  de  timbru  in  valoare de  100 lei.

________________________
(Numele și semnatura dvs.)

DOMNULUI PRESEDINTE AL ………………….. ( instanta  la  care  va  judecati)

IMPORTANT: instanta  competenta  este  instanta ultimului domiciliul  comun  al  sotilor  sau    daca sotii  nu  au  avut  domiciliu  comun  sau daca  niciunul  din  soti  nu  mai  locuieste  in  circumscriptia  judecatoriei  in  care  se  afla  cel  din  urma  domiciliu  comun,  judecatoria  competenta  este  aceea in  circumscriptia  careia  isi  are  domiciliul  paratul,  iar  cand  paratul  nu  are  domiciliu  in tara,  este  competenta  judecatoria  in  circumscriptia  caruia  isi  are domiciliul  reclamantul.

Nota: Pentru a demara un demers juridic, referitor la Model cerere de divort, ne puteti contacta la: Cabinet  Avocatura Lexplus. Telefon (+ 4) 0745.095.893, Formular online sau email

 

Youtube

http://www.avocatdivort.ro

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.