...

Divort

Actiunea de divort este actiune care are ca scop desfacerea unei casatorii.

In cazul divortului, partile sunt obligate sa se infatiseze in persoana, in fata instantelor de fond. Fireste, aceasta obligatie nu exclude posibilitatea partii de a fi asistata de un avocat.
In fata instantei de apel sau recurs partile pot sa-si exercite drepturile procesuale prin avocati.

Exceptiile privind obligativitatea de infatisare personala a sotilor in fata instantelor de fond sunt prevazute de art. 921 din noul Cod procedura civila si anume:

  • cand unul dintre soti executa o pedeapsa privativa de libertate;
  • cand unul dintre soti este impiedicat de o boala grava;
  • cand unul dintre soti este pus sub interdictie judecatoreasca;
  • cand unul dintre soti are resedinta in strainatate;
  • cand unul din soti se afla intr-o asemenea situatie care il impiedica sa se prezinte personal.

In situatiile mentionate, partile se vor putea infatisa prin avocat, mandatar sau dupa caz, prin tutore sau curator.
Important: pentru termenul de judecata in prima instanta (numai in fata judecatoriei) se impune prezenta obligatorie a reclamantului.
Daca acesta lipseste nejustificat si se prezinta numai paratul cererea va fi respinsa ca nesustinuta !!!!
In cazul divortului pe baza acordului partilor, la termenul de judecata in prima instanta, se impune prezenta ambilor soti, tocmai pentru a se verifica staruinta lor in desfacerea casatoriei.

Hotararea de divort. Caile de atac

Daca ambele parti solicita acest lucru instanta de judecata nu va motiva hotararea prin care se pronunta divortul.
Hotararea de divort poate fi atacata cu apel sau cu recurs in termen de 30 (treizeci) de zile de la comunicarea hotararii.
Hotararea prin care s-a pronuntat divortul prin acordul partilor este definitiva in ceea ce priveste divortul. In acest caz hotararea nu poate fi atacata nici cu apel si nici cu recurs.
Insa, aceste horarari pot fi atacate cu apel sau recurs numai cu privire la cererile accesorii divortului.
Casatoria este desfacuta din ziua in care hotararea prin care s-a pronuntat divortul a ramas definitiva.

 

Youtube

http://www.avocatdivort.ro

 

 

 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.