...

Divort la notar 

Conform noilor modificari  legislative  in  materie (art.  375  noul cod  civil)  si  notarul public de la  locul  casatoriei  sau  al  ultimei  locuinte  comune  a  sotilor poate  constata  desfacerea casatoriei  prin  acord,  eliberand  un certificat  de  divort.

Divortul la notar este un divort de comun acord si se poate realiza numai cu acordul ambilor soti. Cererea de divort se depune de soti personal, iar dupa inregistrarea  cererii,  se  acorda  un termen  de 30  de  zile  pentru o eventuala  retragere.

 

Competenta  de  solutionare  a  cererilor  de  divort  de  catre  notari este  una  alternativa.
Astfel,  se  poate  divorta  atat  la  un birou   notarial  din  localitatea unde  a  fost incheiata  casatoria, cat  si  la notariat din localitatea  unde  se  afla  domiciliul comun  al  sotilor la  momentul formularii  cererii  de divort.
Prin  ultima  locuinta  comuna  se  intelege locuinta  in  care  au  convietuit  sotii.

Dovada ultimei  locuinte  comune se  poate  face,  dupa  caz :

 • cu  actele  de  identitate  ale  sotilor, din  care  rezulta  domiciliul comun  sau  resedinta  lor  comuna,  sau,  daca  nu  se  poate  face  dovada  in  acest  fel,
 • prin  declaratie  a  fiecaruia dintre  soti,  din  care  sa  rezulte  care  a  fost  ultima  locuinta  comuna  a acestora;
 • adeverinta de la asociatia de proprietari a imobilului unde au locuit sotii.

Potrivit art. 375  alin. (2) Noul Cod civil partile se  pot  adresa  notarului   public  de  la  locul  casatoriei  sau  al  ultimei  locuinte  comune  a  sotilor, care  poate  constata  desfacerea   casatoriei  prin  acordul  sotilor, eliberandu-le  un  certificat  de  divort

 

Inainte de introducerea cererii de divort la notariat, sotii trebuie sa fie de comun acord cu toate conditiile ce privesc desfacerea casatoriei:

– numele de familie pe care il vor purta dupa divort;

– stabilirea locuintei copiilor dupa divort;

– exercitarea autoritatii parintesti de catre ambii parinti;

– pastrarea legaturilor personale dintre parintele separat si fiecare dintre copii;

– fixarea contributiei parintilor la cheltuielile de crestere, educatie si pregatire profesionala a copiilor.

 

Cererea de divort va fi respinsa in urmatoarele situatii:

 • sotii refuza sa dea declaratiile prevazute de lege;
 • unul dintre soti este pus sub interdictie;
 • unul dintre soti nu isi poate exprima consimtamantul  liber si neviciat;
 • la depunerea cererii de divort nu sunt prezenti sotii personal sau prin mandatar;
 • unul dintre soti refuza sa semneze cererea personal in fata notarului public;
 • cererea a ramas fara obiect intrucat casatoria a fost desfacuta de alte organe competente;
 • sotii isi retrag cererea  de divort;
 • unul dintre soti a decedat.

In aceste conditii notarul va emite o dispozitie de respingere a cererii de divort, indrumand partile sa se adreseze instantei de judecata.

 

http://www.avocatdivort.ro

 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.