...

Divort din culpa

Divort-din-culpa

 

In lipsa unui acord al sotilor cu privire la divort se poate solicita pronuntarea divortului din culpa comuna sau divortul din culpa exclusiva a sotului parat.

In cazul in care se solicita pronuntarea divortului din culpa comuna, cererea de divort trebuie sa fie motivata astfel incat sa rezulte culpa ambilor soti la destramarea casniciei.

Cu privire la probele care trebuie administrate, in acest caz sunt suficiente inscrisurile si audierea unui martor comun.

In cazul in care se considera ca doar unul dintre soti este vinovat in mod exclusiv de vatamarea grava a relatiilor de familie astfel incat casatoria nu mai poate continua se poate solicita instantei divortul din culpa exclusiva a sotului parat.

In aceasta situatie trebuie sa va asigurati ca aveti probe suficiente pentru a sustine in fata instantei acuzatiile pe care i le aduceti sotului parat.

 

Probele pe care le puteti prezenta instantei sunt:

  • inscrisuri: documente care sa probeze sustinerile dvs; fotografii, declaratii, certificate medico-legale in caz de vatamari corporale si orice alte certificate medicale s.a.m.d;
  • martori: cel putin doi martori care sa sustina in fata instantei de judecata acuzatiile pe care i le aduceti sotului parat.

Divortul nu este considerat o sanctiune pentru sotul vinovat, insa culpa exclusiva a sotului reclamant la divort a fost apreciata in practica judiciara ca insuficienta pentru desfacerea casatoriei.

Divorțul din culpă unică se obține atunci când soțul pârât a săvârșit o culpă care a determinat destrămarea familiei sau dacă soțul a săvârșit o culpă după despărțire și plângerea a fost depusă într-un anumit termen de la despărțire și înainte de data despărțirii. se pronunta divortul.

Soții trebuie să cadă de acord asupra cererii de divorț, deoarece în caz contrar hotărârea va intra sub incidența Legii Obligațiilor.

 

În orice caz, soții au dreptul de a refuza să decidă asupra divorțului, deoarece în caz contrar decizia va intra sub incidența Legii Obligațiilor. Stabilirea sumei plății soțului Dacă soții convin asupra divorțului și decizia intră sub incidența regulilor Legii Obligațiilor, aceștia sunt obligați să plătească plățile stabilite de judecător.

Soții pot, însă, să încheie o înțelegere cu privire la cuantumul plății, care nu poate fi mai mic de jumătate din venitul lunar al soțului pârât, cu condiția ca în cazul soțului pârât, venitul lunar să fie mai mic de jumătate. a venitului lunar al soţiei reclamante. Soții pot încheia un acord cu privire la cuantumul plății, care nu poate fi mai mic de jumătate din venitul lunar.

http://www.avocatdivort.ro

 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.