...

Divortul  prin  acord

Divortul prin acordul sotilor

In prezent, divortul pe cale amiabila, se poate obtine atat pe cale judiciara, cat si pe cale administrativa sau la notar.

 1. 1. Divorțul prin acordul partilor prin procedura notariala

In baza art 375 Noul Cod Civil, notarul este abilitat sa constate divortul prin acordul partilor.

Desfacerea casatoriei pe cale notariala se face prin completarea unei cereri de catre cei doi soti si este posibila doar in situatia in care partile  ajung sa se inteleaga cu privire la toti termenii separarii.

Acte necesare pentru divort la notar

 1. certificatul de căsătorie în original.
 2. certificatele de naştere, in original sau copie legalizata.
 3. actele de identitate  ale sotilor.
 4. certificatul de naştere al copilului/lor minor/i rezultat/i din căsătorie.

Procedura de divort in fata notarului

Dupa depunerea cererii de divort, notarul va inregistra cererea de divort si va acorda un termen de 30 de zile calendaristice, denumit  termen de reflectie (termenul este acordat pentru  eventualitatea  retragerii cererii de divort).

La termenul fixat, notarul public va redacta incheierea de admitere a cererii de divort si va dispune eliberarea certificatului de divort. Acesta nu va contine nici o precizare cu privire la culpa vreunuia dintre soti.

 

 1. Divorțul prin acordul sotilor pe cale judiciara (reglementat de art 374 Noul Cod Civil )

Cererea de divort  prin acord pe cale judiciara  se poate depune de catre unul dintre soti, cu acordul şi semnătura celuilalt soţ sau poate fi introdusa  de catre ambii soti.

Instanta de judecata  competenta sa solutioneze divortul

Conform  dispozițiilor art. 915 alin. (1) C. proc. civ., cererea de divorț este de competența judecătoriei în circumscripția căreia se află cea din urmă locuință comună a soților.

Dacă soții nu au avut locuință comună sau dacă niciunul dintre soți nu mai locuiește în circumscripția judecătoriei în care se află cea din urmă locuință comună, judecătoria competentă este aceea în circumscripția căreia își are locuința pârâtul, iar când pârâtul nu are locuința în țară și instanțele române sunt competente internațional, este competentă judecătoria în circumscripția căreia își are locuința reclamantul.

 

Locuință comună reprezintă adresa la care soții au locuit  împreună, ultima locuință în care au conviețuit efectiv soții, aceasta putand fi diferita de adresa de domiciliu mentionata in actul de identitate.

Prin hotararea de divort instanta nu va stabili nici un fel de culpa a vreunuia dintre soti.

Acte necesare

 1. Cererea de chemare in judecata, completata cu urmatoarele date obligatorii-numele complet al sotilor, CNP-ul, adresa de domiciliu, motivele de divort;
 2. Copii dupa actele de identitate ale celor doi soţi;
 3. Certificatul de căsătorie copie/în original;
 4. Dovada plății taxei judiciare de timbru

Daca din casatorie au rezultat copii minori, la actele de mai sus se vor dauga si -certificatul de naştere al copilului/lor minor/i rezultat/i din căsătorie (copie), adeverinte de venit (in vederea stabilirii pensiei de intretinere).

 

Toate actele vor fi depuse in trei exemplare, unul pentru instanta si cate un exemplar pentru fiecare parte.

Efectele juridice ale divorţului  în ceea ce priveşte copiii minori ai soţilor

Odată cu pronunţarea divorţului, instanta de tutela va hotara si cu privire la raporturile dintre parintii divortati si copii lor minori.

Ca si regula generala, autoritatea părintească revine în comun ambilor soţi iar  locuinţa copilului minor va fi stabilita  la părintele cu care minorul  locuieşte în mod regulat. De asemenea, instanta de judecata va stabili si contributia parintilor la cheltuielile privind cresterea si educarea minorului/lor.

Costul divorțului pe cale judiciara

Taxa de timbru pentru cererea de divort intemeiata pe acordul partilor este in cuantum de 200 lei.

 

 1. Constatarea desfacerii casatoriei prin acordul sotilor de catre ofiterul de stare civila.

  Ofiţerul de stare civilă  poate constata desfacerea căsătoriei, prin divorţ pe cale administrativă, dacă sunt indeplinte doua cerinte, soţii sa fie de acord cu divorţul şi sotii sa nu aiba împreună copii minori, născuţi din căsătorie, din afara căsătoriei sau adoptaţi.

Cererea de divorţ se depune în faţa ofiţerului de stare civilă delegat de la primăria care are în păstrare actul de căsătorie sau pe raza căreia se află ultima locuinţă comună a soţilor si va fi insotita de urmatoarele documente

 1. a) certificatele de naştere ale sotilor (original si copie)
 2. b) certificatul de  căsătorie ale soţilor, în original
 3. c) copie dupa actele de identitate
 4. d) dovada achitării taxei speciale in cuantum de 500 lei care se plateste la casieria institutiei

Cererea se inregistreaza in ziua in care a fost primita si se va acorda sotilor un termen de 30 de zile calendaristice, calculat de la data depunerii cererii.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.