...

Pași esențiali pentru înregistrarea divorțului din Belgia la Starea civilă în România”

Într-o lume globală, este tot mai frecvent să avem nevoie să înregistrăm documente legale din străinătate în țara noastră de origine. Un exemplu comun este înregistrarea unui decret de divorț dintr-o țară străină, cum ar fi Belgia, la Starea civilă în România.

Pentru a solicita înregistrarea unui decret de divorț obținut în străinătate, poți apela la Oficiul Consular competent pentru țara care a emis decretul sau direct (personal / prin mandatar) la Primăria de domiciliu din România. Decretul de divorț trebuie înregistrat la Ofițerul de Statistică Vitală al Primăriei unde solicitantul a avut ultimul domiciliu în România sau la Ofițerul de Statistică Vitală al Primăriei unde solicitantul s-a născut.

Pentru a înregistra decrete de divorț emise într-o țară membră a UE, cum ar fi Belgia, reglementarea aplicabilă este cea a Regulamentului (CE) 2201/2003 din 27 noiembrie 2003. Autoritatea competentă a statului membru în care a fost pronunțat divorțul eliberează, la cererea părții interesate, un certificat folosind modelul standard prevăzut de Regulamentul menționat, care nu trebuie legalizat.

Documentele solicitate pentru înregistrarea decretelor de divorț străine (emise într-o țară membră a UE) în România includ:

  • decretul de divorț;
  • certificatul de naștere și de căsătorie al solicitantului;
  • certificatul emis pe baza Regulamentului (CE) 2201/2003;
  • declarațiile soților legate de numele după divorț;
  • împuternicire.

În orice caz, este recomandabil să luați contactul prealabil cu reprezentarea diplomatică sau consulară teritorial competentă pentru clarificări suplimentare sau pentru a afla despre cerințele suplimentare prevăzute de orice acorduri bilaterale sau multilaterale între România și țara străină care a emis decretul / decizia de divorț.

S-ar putea să aveți nevoie de orientare profesională pentru a înregistra în România decretul / decizia străină de divorț sau pentru a recunoaște în România decizia instanței străine de divorț (procedura “exequator”). Acest proces poate fi complex și necesită cunoștințe juridice.


Sper că acest articol vă oferă un punct de plecare în înțelegerea procesului de înregistrare a unui divorț din Belgia la Starea civilă în România. Este întotdeauna bine să consultați un avocat sau un expert legal atunci când navigați în astfel de procese juridice complexe

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.