...

Cum să Înregistrați un Divorț din Italia la Starea Civilă în România: Un Ghid Complet

Înregistrarea unui divorț care a avut loc în Italia la Starea Civilă în România este un proces care necesită câteva etape specifice. Acest articol vă va ghida prin aceste etape, asigurându-vă că aveți toate informațiile necesare pentru a face acest proces cât mai lin posibil.

Divorțul pronunțat într-o țară membră a UE, cum ar fi Italia, trebuie înregistrat cu Ofițerul de Statistică Vitală al Primăriei unde solicitantul a avut ultimul domiciliu în România sau cu Ofițerul de Statistică Vitală al Primăriei unde solicitantul s-a născut.

Pentru a solicita înregistrarea decretului de divorț obținut în străinătate, puteți apela la Oficiul Consular competent pentru țara care a emis decretul sau direct (personal/prin procură) la Primăria dvs. din România.

Pentru a înregistra decrete de divorț emise într-o țară membră a UE, reglementarea aplicabilă este cea a Regulamentului (CE) 2201/2003 din 27 noiembrie 2003. Autoritatea competentă a Statului Membru în care a fost pronunțat divorțul eliberează, la cererea părții interesate, un certificat utilizând modelul standard prevăzut de Regulamentul menționat, care nu trebuie legalizat.

Documentele necesare pentru înregistrarea decretelor de divorț străine (emise într-o țară membră a UE) în România includ:

  • decretul de divorț;
  • certificatul de naștere și de căsătorie al solicitantului;
  • certificatul emis în baza Regulamentului (CE) 2201/2003;
  • declarațiile soților legate de numele după divorț;
  • împuternicirea.

În cazul în care divorțul a fost pronunțat în fața unui Tribunal Național (într-o țară NON membră a UE), atunci este obligatoriu să prezentați dovada faptului că această decizie a fost decizia finală (certificat de neapelare). Dacă decizia Tribunalului de divorț a fost pronunțată într-o țară NON membră a UE, în conformitate cu legea română, ar trebui să recunoașteți mai întâi în România decizia de divorț a instanței străine prin procedura “exequatur”.

În orice caz, este recomandabil să luați legătura în prealabil cu reprezentarea diplomatică sau consulară competentă teritorial pentru clarificări suplimentare sau pentru a afla despre alte cerințe prevăzute de orice acorduri bilaterale sau multilaterale între România și țara străină care a emis decretul/decizia de divorț.

Este posibil să aveți nevoie de îndrumare profesională pentru a înregistra în România decretul/decizia străină de divorț sau pentru a recunoaște în România decizia de divorț a instanței străine (procedura “exequatur”).

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.