...

Înregistrarea Divorțului din Finlanda la Starea Civilă Română

Odată ce divorțul a fost finalizat în Finlanda, un membru al Uniunii Europene, există câțiva pași esențiali pe care trebuie să îi urmezi pentru a înregistra acest fapt la starea civilă din România.

 1. Obținerea Certificatului de Divorț: Primul pas este obținerea certificatului de divorț din Finlanda. Acest document oficial confirmă că divorțul a avut loc și furnizează detaliile necesare, cum ar fi data divorțului și numele părților implicate.
 2. Înregistrarea Divorțului: Conform Regulamentului (CE) 2201/2003 al Uniunii Europene, certificatul de divorț nu trebuie legalizat și poate fi înregistrat direct la Oficiul Stării Civile al Primăriei din localitatea unde solicitantul a avut ultimul domiciliu în România sau la Oficiul Stării Civile al Primăriei din localitatea de naștere a solicitantului.
 3. Documentele Necesare: Pentru a înregistra divorțul, vei avea nevoie de următoarele documente:
  • certificatul de divorț;
  • certificatul de naștere și de căsătorie al solicitantului;
  • certificatul emis pe baza Regulamentului (CE) 2201/2003;
  • declarațiile soților legate de numele după divorț;
  • o procură, dacă este cazul
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.