...

Înregistrarea divorțului din Grecia și Portugalia în România: O cale simplă și eficientă

Într-o lume globalizată, este din ce în ce mai obișnuit ca oamenii să se căsătorească și să divorțeze în diferite țări. Însă, acest lucru poate duce la o serie de complexități în ceea ce privește recunoașterea acestor evenimente în alte jurisdicții. În această privință, vom discuta despre cum puteți înregistra un divorț din Grecia sau Portugalia în România.

Înregistrarea Divorțului din Grecia în România: Un Ghid Pas cu Pas

Atunci când vine vorba de înregistrarea unui divorț din Grecia în România, există câteva etape cheie pe care trebuie să le urmați:

  1. Primul pas implică înregistrarea decretului de divorț cu Ofițerul de Statistică Vitală al Primăriei unde solicitantul a avut ultimul domiciliu în România sau cu Ofițerul de Statistică Vitală al Primăriei unde solicitantul s-a născut【8†sursa】.
  2. Pentru a solicita înregistrarea decretului de divorț obținut în străinătate, puteți apela la Oficiul Consular competent pentru țara care a emis decretul sau direct (personal/prin mandatar) la Primăria română de domiciliu【8†sursa】.
  3. În cazul înregistrării decretelor de divorț emise într-o țară membră a UE, reglementarea aplicabilă este aceea a Regulamentului (CE) 2201/2003 din 27 noiembrie 2003【8†sursa】.
  4. Autoritatea competentă a statului membru în care a fost pronunțat divorțul emite, la cererea părții interesate, un certificat folosind modelul standard prevăzut de Regulamentul menționat mai sus, care nu trebuie legalizat【8†sursa】.

Documentele solicitate pentru înregistrarea decretelor de divorț străine (emise într-o țară membră a UE) în România includ:

  • decretul de divorț;
  • certificatul de naștere și de căsătorie al solicitantului;
  • certificatul emis pe baza Regulamentului (CE) 2201/2003;
  • declarațiile soților legate de numele după divorț;
  • împuternicirea【8†sursa】.

Înregistrarea Divorțului din Portugalia în România: Demersuri Esențiale

Pentru a înregistra un divorț din Portugalia în România, trebuie să urmați aceleași pași ca și în cazul Greciei, deoarece Portugalia este, de asemenea, o țară membră a UE【16†sursa】.

Cu toate acestea, este important de menționatcă dacă divorțul a fost pronunțat în fața unui Tribunal Național (într-o țară NON membră a UE), atunci este obligatoriu să prezentați dovada faptului că această decizie a fost decizia finală (certificat de non-apel)【16†sursa】.

De asemenea, dacă decizia de divorț a Tribunalului a fost pronunțată într-o țară NON membră a UE, conform legii române, trebuie mai întâi să recunoașteți în România decizia de divorț a instanței străine prin procedura ”exequatur”【16†sursa】.

În orice caz, este recomandabil să luați contact în prealabil cu reprezentarea diplomatică sau consulară teritorial competentă pentru clarificări suplimentare sau pentru a afla despre alte cerințe prevăzute de orice acorduri bilaterale sau multilaterale între România și țara străină care a emis decretul/decizia de divorț【16†sursa】.

Este posibil să aveți nevoie de îndrumare profesională pentru a înregistra în România decretul/decizia de divorț străină sau pentru a recunoaște în România decizia de divorț a instanței străine (procedura ”exequatur”)【16†sursa】.

În concluzie, înregistrarea unui divorț din Grecia sau Portugalia în România poate fi un proces destul de direct, cu condiția să fie urmați pașii corecți și să fie disponibile documentele necesare. Este esențial să vă asigurați că aveți toate documentele necesare și că acestea sunt în ordine înainte de a începe procesul de înregistrare.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.