...

INSTANȚA COMPETENTĂ SĂ SOLUȚIONEZE O CERERE DE DIVORȚ DINTRE UN CETĂȚEAN ROMÂN ȘI UN CETĂȚEAN AL UNUI ALT STAT MEMBRU AL UE

In ceea ce priveste instanta competenta sa solutioneze o cerere de divort dintre un cetatean roman si un cetatean al unui alt stat membru, au fost adoptate de catre Consiliul Uniunii Europene o serie de Regulamente  conform carora, sunt competente sa hotarasca in problemele privind divortul instantele judecatoresti din statul membru:

1.      Pe teritoriul caruia se afla:

  • resedinta obisnuita a soților sau
  • ultima resedinta obisnuita a soților in condițiile in care unul dintre ei inca locuiește acolo sau
  • resedinta obisnuita a paratului sau
  • in caz de cerere comuna, resedința obisnuita a unuia dintre soți sau
  • resedinta obisnuita a reclamantului in cazul in care acesta a locuit acolo cel putin un an anterior introducerii cererii.

 

2.      De cetatenie a celor doi soti.

 Asadar, solicitantul poate introduce o cerere de divort daca pe teritoriul Romaniei se afla fie resedinta obisnuita actuala a sotilor; fie ultima resedinta obisnuita a sotilor, in masura in care unul dintre ei mai locuieste acolo; fie resedinta obisnuita a paratului; fie resedinta obisnuita a unuia dintre soti in caz de cerere comuna; fie, in ultimul rand, resedinta obisnuita a reclamantului in cazul in care acesta a locuit acolo cel putin un ananterior introducerii cererii.

Totodata in  Regulamentul UE nr. 1259/2010 al Consiliului din 20 decembrie 2010 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în domeniul legii aplicabile divorțului și separării de corp se prevede în art. 5 că soții pot conveni să desemneze legea aplicabilă divorțului cu condiția ca aceasta să fie una din următoarele legi:

  • legea statului pe teritoriul căruia soții își au reședința obișnuită la data încheierii acordului;
  • legea statului pe teritoriul căruia soții și-au avut ultima reședință obișnuită, cu condiția ca unul dintre ei să aibă încă reședința respectivă în data încheierii acordului; sau
  • legea statului de cetățenie a unuia dintre soți la data încheierii acordului; sau
  • legea forului.

In concluzie, daca aveti resedinta pe teritoriul unui alt stat membru UE si ați decis să divorțați, puteți alege ca procedura de divorț să se desfasoare pe teritoriul Romaniei, conform legii din România.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.