...

Actiune divort – Model

actiune-de-divort-model

 

DOMNULE  PRESEDINTE,

Subsemnata (ul)…………….., domiciliata in………………., chem in judecata pe………, domiciliata in………….., pentru ca prin hotararea ce o veti pronunta sa dispuneti:

– desfacerea casatoriei incheiata cu paratul la data de ………. si inregistrata sub nr……… din ……..in registrul de stare civila de pe langa Primaria …….……..din vina paratului/sau din culpa comuna;

– sa se stabileasca locuinta minorului ………., nascut la data de ………. conform certificatului de nastere nr. …….., la mama/sau la tata;

– sa dispuneti exrcitarea autoritatii parintesti asupra minorului ……. in comun de catre ambii parinti/sau in mod exclusiv de catre mama/tata;

– sa obligati paratul la plata unei pensii lunare pentru intretinerea minorului in cuantum de ¼ din veniturile pe care le realizeaza, de la data introducerii actiunii si pana la majoratul minorului;

– sa dispuneti partajarea bunurilor comune dobandite in timpul casatoriei (cerere optionala);

– sa reluam numele avute inainte de casatorie, respectiv acela de………/sau sa-mi pastrez numele purtat in timpul casatoriei;

Solicit ca paratul sa fie obligat la plata cheltuielilor de judecata pe care le voi face cu acest proces.

Motivele actiunii sunt:

In fapt, sunt casatorita cu paratul de la data de……………, iar din casatorie a rezultat minorul……….., nascut la data de………..

Apoi se vor indica motivele care au cauzat neintelegeri intre soti ……………………………………………….

Daca din casatorie au rezultat copii minori se motiveaza la care dintre soti sa se satbileasca locuinta copiilor si se vor indica date privitoare la starea materiala a partilor si locul de munca al paratului in vederea stabilirii pensiei de intretinere.

Daca se cere impartirea bunurilor comune trebuie indicate toate aceste bunuri precum si valoarea fiecarui bun.

Daca se doreste pastarea numelui de familie si dupa desfacerea casatoriei, trebuie aratate motivele care justifica aceasta cerere, in cazul in care nu exista un acord al sotului.

Daca se solicita exercitarea autoritatii parintesti in mod exclusiv de catre unul din parinti trebuie sa se motiveze de ce ar fi in interesul minorului o astfel de masura

Pentru dovedirea actiunii inteleg sa ma folosesc de proba cu acte si proba cu martorii (se indica numele si adresa martorilor) …………

In drept, imi intemeiez actiunea pe dispozitiile art. 373 lit. b) C.civil.

Anexez la prezenta actiune urmatoarele acte: certificatul de casatorie in original, copia certificatului de nastere al copilului minor ………., etc.

Depun si taxa de timbru in valoare de 100  Ron. (se ataseaza chitanta doveditoare a platii).

Semnatura,

DOMNULUI  PRESEDINTE  AL  JUDECATORIEI ……………

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.