...

Actiune de divort. Cerere divort 

actiune-de-divort

 

Pentru a initia un proces de divort cel interesat trebuie sa depuna la Judecatorie o cerere de divort. Cererea de divort trebuie formulata in scris, motivata in fapt si in drept si semnata de partea care o depune, iar in cazul de divortului prin acord, cererea trebuie semnata de ambele parti.

Desfacerea casatoriei prin divort poate fi ceruta numai de catre soti, iar in fata instantei de judecata partile trebuie sa se prezinte personal.

De la obligativitatea partilor de a se prezenta personal in fata instantei in cazul actiunii de divort, la art. 921 din Codul de procedura civila in vigoare, sunt prevazute cateva situatii de exceptie.

In fata instantelor de fond, partile se vor infatisa in persoana, afara numai daca unul dintre soti:

  • executa o pedeapsa privativa de libertate,
  • este impiedicat de o boala grava,
  • este pus sub interdictie judecatoreasca,
  • are resedinta in strainatate,
  • se afla intr-o alta asemenea situatie care il impiedica sa se prezinte personal.

In aceste situatii, cel in cauza va putea fi reprezentat prin avocat, mandatar sau, dupa caz, prin tutore sau curator.

In cadrul actiunii de divort pot fi cuprinse si alte cereri, cu caracter accesoriu cum ar fi: cererea cu privire la prestatia compensatorie (pe care o poate solicita sotul reclamant in cazul in care divortul se pronunta din culpa exclusiva a sotului parat si este vorba de o durata a casatoriei de cel putin 20 de ani), la pensia de intretinere platita de un sot celuilalt (numai in cazul in care sotul divortat se afla in nevoie din pricina unei incapacitati de munca survenite in timpul casatoriei, inainte de casatorie sau in decurs de un an de la desfacerea casatoriei), la atribuirea locuintei (a beneficiului contractului de inchiriere sau a folosintei provizorii), la numele pe care sotii il vor purta dupa divort, la partajarea bunurilor comune dobandite in timpul casatoriei.

De asemenea, are caracter accesoriu si cererea de stabilire a locuintei copiilor minori, cererea de stabilire a pensiei de intretinere pentru acestia, cea cu privire la exercitarea autoritatii parintesti (in comun de catre ambii parinti sau in mod exclusiv de catre unul dintre parinti), precum si cea cu privire la dreptul parintelui de a avea legaturi personale cu copilul. La solutionarea acestor cereri instanta va tine cont de interesele copiilor minori, dispunand citarea autoritatii tutelare, precum si ascultarea minorului care a implinit varsta de 10 ani.

Cererile accesorii sunt de competenta instantei investita cu solutionarea cererii principale.

Daca rezolvarea cererilor accesorii ar duce la intarzierea solutionarii cererii principale, instanta poate dispune disjungerea lor si formarea unui nou dosar.

La judecarea procesului de divort se cere prezenta obligatorie a reclamantului.

Daca la termenul de judecata in prima instanta reclamantul lipseste nejustificat si se prezinta numai paratul, cererea va fi respinsa ca nesustinuta.

IMPORTANT: Posibilitatea impacarii sotilor este deschisa in toate fazele de judecata, in fata primei instante, in apel sau recurs. Oricare dintre soti va putea introduce o noua cerere de divort pentru faptele petrecute dupa impacare si se va putea folosi si de faptele anterioare.

 

http://www.avocatdivort.ro

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.