...

Hotararii de divort din strainatate – DIvort din diaspora

 RECUNOASTEREA DIVORTULUI DIN STRAINATATE

Recunoasterea in Romania a hotararilor de divort straine se realizeaza diferit in functie de tara unde s-a pronuntat divortul:

Hotărârile pronunţate într-unul din statele membre ale Uniunii Europene vor fi recunoscute de plin drept in România, fără a mai fi necesară recunoaşterea acestora de către tribunalul competent,  cererea de recunoastere a hotararii de divort straine  se va inregistra la Serviciului de Stare Civila de la ultimul loc de domiciliu al solicitantului cu avizul Directiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date.

Cererea poate fi facuta persoanal sau prin imputernicit cu procura speciala, ori imputernicire avocatiala.

 

   In cazul in care divortul a fost pronuntat intr-o tara care nu este membra UE, recunoasterea se face printr-o procedura denumita  exequator.

Cererea de recunoastere a hotararii de divort se depune la Tribunalul ultimului loc de domiciliu din tara sau la Tribunalul Bucuresti.

Persoana interesata se poate prezenta personal sau poate fi reprezentata de avocat.

Dupa obtinerea hotararii Tribunalului, solicitantul se va adresa Serviciului de Stare Civila pentru a opera modificarea starii sale civile.

 

 Acte necesare pentru recunoasterea hotararii de divort din diaspora

La cererea de recunoastere a hotararii straine trebuie anexate in mod obligatoriu urmatoarele acte:

  • certificatul sau extrasul de căsătorie, în original, copie şi traducere legalizată
  • sentinţa de divorţ straina  în original, fotocopie şi traducere legalizată, apostilata si cu mentiunea definitiva
  • traducerea legalizată a sentinței de divorț făcută la un traducător autorizat de Ministerul Justiției din România sau de un traducător autorizat din țara de reședință
  • traducerea legalizata a tuturor documentelor   scrise in limba straina
  • cartea de identitate romaneasca sau pasaportul romanesc incopie ( valabil )
  • declaraţii notariale pe proprie raspundere  din partea soţilor (apostilate sau supralegalizate) cu privire la numele  pe care aceştia s-au învoit să-l poarte în urma divorţului (daca acest aspect nu este mentionat in sentinta de divort)

 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.