...

Divorțul este un proces dificil și emoțional. Atunci când se adaugă elementul internațional, poate deveni și mai complex. Pentru cetățenii români care au obținut un divorț în Irlanda, este esențial să înțeleagă procesul de înregistrare a acestui divorț în România.

Deciziile străine trebuie înregistrate la Ofițerul de Stare Civilă al Primăriei unde solicitantul a avut ultimul domiciliu în România sau la Ofițerul de Stare Civilă al Primăriei unde s-a născut solicitantul.

Pentru a solicita înregistrarea decretului de divorț obținut în străinătate, puteți apela la Oficiul Consular competent pentru țara care a emis decretul sau direct (personal/prin procură) la Primăria românească a domiciliului dumneavoastră

Pentru a înregistra decretele de divorț emise într-un stat membru al UE, reglementarea aplicabilă este cea a Regulamentului (CE) 2201/2003 din 27 noiembrie 2003. Autoritatea competentă a statului membru în care a fost pronunțat divorțul emite, la cererea părții interesate, un certificat folosind modelul standard prevăzut de Regulamentul menționat, care nu trebuie legalizat.

Documentele solicitate pentru înregistrarea decretelor de divorț străine (emise într-o țară membră a UE) în România sunt:

  • decretul de divorț;
  • certificatul de naștere și căsătorie al solicitantului;
  • certificatul emis pe baza Regulamentului (CE) 2201/2003;
  • declarațiile soților legate de numele după divorț;
  • o împuternicire.

Dacă divorțul a fost pronunțat în fața unui tribunal național (într-o țară NON membră a UE), atunci este obligatoriu să se prezinte dovada faptului că această decizie a fost decizia finală (certificat de neapelare). Dacă decizia tribunalului de divorț a fost pronunțată într-o țară NON membră a UE, conform legii românești, ar trebui să recunoașteți mai întâi în România decizia străină de divorț prin procedura “exequatur”.

În orice caz, este recomandabil să luați contact prealabil cu reprezentanța diplomatică sau consulară competentă teritorial pentru clarificări suplimentare sau pentru a afla despre alte cerințe prevăzute de orice acorduri bilaterale sau multilaterale între România și țarastrăină care a emis decretul/decizia de divorț.

Este posibil să aveți nevoie de îndrumare profesională pentru a înregistra în România decretul/decizia străină de divorț sau pentru a recunoaște în România decizia tribunalului străin

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.